BLT kanapka z provolone

BLT kanapka z pro­vo­lone to kolejny prze­pis na pyszną i pożywną kanapkę. BLT kanapka to kanapka z bocz­kiem, a ja boczek baaaaar­dzo lubię. Na ogół kupuję wędzony boczek pokro­jony w cien­kie pla­stry. Usma­żony boczek jest chru­piący i ide­al­nie pasuje do BLT kanapki. Ostat­nio natra­fi­łam na ser pro­vo­lone, który świet­nie nadaje się do sma­że­nia. Ser pro­vo­lone do wło­ski ser z kro­wiego mleka o lekko sło­nym smaku. Świet­nie nadaje się do sma­że­nia. Uwiel­biam ser panie­ro­wany w panko, który po roz­kro­je­niu jest pół­płynny i lekko roz­le­wa­jący. To sztuka usma­żyć taki ser!

Naj­częst­szy pro­blem ze sma­żo­nym serem polega na tym, że ser wylewa się z poza panierki. Robi­łam kilka pod­cho­dów do sma­żo­nego sera i wiem, że lepiej go sma­żyć w głę­bo­kim tłusz­czu podob­nie jak frytki. Tłuszcz musi być roz­grzany. Panierka powinna się zru­mie­nić na złoty kolor, a ser zamie­nić w lekko cią­gnącą, pół­płynną masę… Tro­chę trudno to osią­gnąć za pierw­szym podej­ściem ale prak­tyka czyni cuda! BLT kanapka ze sma­żo­nym pro­vo­lone cho­dziła za mną od dawna. Jak zwy­kle BLT kanapka to kanapka wie­lo­war­stwowa i kolo­rowa. W sam raz na brunch czy kola­cję. Moje dzie­ciaki uwiel­biają kanapki na gorąco! Dla nich to praw­dziwy przy­smak. Nawet przełkną fakt, że ta zawiera awo­ka­do…Grunt to smaczna kom­po­zy­cja, a ta BLT roz­kłada na łopatki!

BLT kanapka

Skład­niki:

na 2 kanapki wie­lo­war­stwowe

4 pla­stry boczku

1 awo­kado

2 plastry pomidora

2 łyżki musztardy

kilka liści sałaty

2 grube pla­stry pro­vo­lone

3 łyżki panko

1 łyżeczka suszo­nych ziół, np. ore­gano, tymia­nek, pie­truszka

¼ łyżeczki przy­praw, np. czarny pieprz i papryka

1 jajko

olej do sma­że­nia

Usmaż boczek. Ułóż na papie­ro­wym ręcz­niku, aby odsą­czyć tłuszcz. Pokrój chleb na na cien­kie kromki. Kromki można opiec w opie­ka­czu lub na patelni. Posmaruj musztardą i wyłóż sałatą. Na dwóch krom­kach ułóż pokro­jone w pla­stry awo­kado, a na pozo­sta­łych usma­żony boczek. Pokrój pro­vo­lone na pla­stry o gru­bo­ści 1 cm. Rozmąć jajko, wymie­szaj panko z przy­prawami i zio­łami. zanurz pla­stry sera w jajku, a następ­nie obtocz w panko. Smaż w głę­bo­kim tłusz­czu przez 2 minuty. Połóż ser na kanapce z awo­kado, przy­kryj pla­ster­kami pomi­do­rów i kanapką z bocz­kiem. Prze­krój kanapkę na pół. Ser powi­nien być pół­płynny i deli­kat­nie wypły­wać z kanapki.

Jest to dla mnie ide­alna kanapka na brunch lub kola­cję. Danie można wzbo­ga­cić o frytki z bata­tów.

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *